Medewerkers

Artsen

Dhr. drs. Jim de Vos
Huisarts – BIG Register 49916209401
Ook geregistreerd als Huisarts-Echografist bij het CHBB

 

 

 


Mw. dr. Fenny Beukers
Huisarts – BIG Register 19921703101

 

 

 

 


Mw. drs. Pien Dagevos
Arts – BIG Register 19926528701

 

 

 

 


Dhr. drs. Jaco Segers
Arts – BIG Register 59023844701

 

 

 

Praktijkondersteuner Huisarts Somatiek (POH-S)

Mw. Ilja Hijmans
Diabeteszorg, Astma/COPD, CVRM, Kwetsbare ouderen
Werkzaam op maandag & donderdag op onze locatie Lindenlaan,
dinsdag & woensdag op onze locatie Kastanjelaan

 

 


Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)

Mw. drs. Rozemarijn van Kooten
Kwaliteitsregister Jeugd Master-psycholoog: 130001996
Werkzaam op maandag en vrijdag op onze locatie Kastanjelaan

Klik hier voor meer informatie

 

 


Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH)

Mw. Angela van Dijk
spreekuur ondersteuner huisarts i.o.

Klik hier voor meer informatie

 

 


Praktijkassistentes

Mw. Michelle van der Pol
praktijkassistente

 

 

 


Mw. Lotte van der Mooren-Spaltman
praktijkassistente

 

 

 


Praktijkmanager

Mw. Susanne Bak-van Leeuwen
praktijkmanager